Ειδήσεις

Αναγνώριση της Ε.Φ.Ε.Α. από το πρωτοδικείο Αθηνών

Με την απόφαση 3956/2010, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκανε αποδεκτή την αίτηση μας για αναγνώριση της Ε.Φ.Ε.Α. ως νομίμου επιστημονικού σωματείου.

Από τις 22 Οκτωβρίου 2010 η Ελληνική Φυσικοθεραπευτική Εταιρεία Αλγολογίας αποτελεί επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο από το κράτος, ενώ το καταστατικό μας έγινε αποδεκτό χωρίς καμία απολύτως αλλαγή ή παρατήρηση.

Πλέον η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα προκηρύξει εντός 2μήνου την 1η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όπου θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για τον τόπο και τον χρόνο της 1ης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ε.Α.