Ειδήσεις

ICMART World Congress 2012 on Medical Acupuncture, Athens

ICMART World Congress 2012 on Medical Acupuncture, Athens. Τα μέλη της ΕΦΕΑ μπορούν να εγγραφούν με ειδικό κόστος.

To Παγκόσμιο Συνέδριο της ICMART για το 2012 πραγματοποιείται στην Αθήνα, στις 25, 26 και 27 Μαϊου 2012, Στο Ευγενίδειο Ιδρυμα. Τα μέλη της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής Εταιρείας Αλγολογίας μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο με ειδικό χαμηλότερο κόστος. Πληροφορίες στη γραμματεία του συνεδρίου, στο τηλέφωνο 210 74 14 700.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα: http://icmart2012.org/