Καλωσήρθατε στον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής Εταιρείας Αλγολογίας

Σκοπός της Εταιρείας είναι η µελέτη, η έρευνα, η εφαρµογή, η προαγωγή και η διάδοση των μεθόδων και τεχνικών για την αντιµετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου και των εξ'αυτού επιπτώσεών του στο μυοσκελετικό, κυρίως, σύστημα με φυσικοθεραπευτικά μέσα όπως τα διάφορα είδη ηλεκτροθεραπείας, ο βελονισμός ή ηλεκτροβελονισμός, όλες οι μορφές θερμότητας, οι τεχνικές κινητοποίησης ή θεραπευτικής άσκησης και εν γένει κάθε μέσο που αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας, όπως αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται διεθνώς.