ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ειδικός στο βελονισμό