ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αναισθησιολόγος, PhD, Επιμελητής Α' στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου