ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Ιατρικής ΕΚΠΑ

ABOUT


Η Κασσιανή Θεοδωράκη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών το 1993 με βαθμό πτυχίου «Άριστα». Ειδικεύτηκε στην Αναισθησιολογία
στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και έλαβε τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας της
Αναισθησιολογίας το 1998. Υποστήριξε τη Διδακτορική της διατριβή το 2000 και της
απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Είναι κάτοχος του European Diploma in
Anaesthesiology and Intensive Care (Part I-London, UK και Part II, Uppsala,
Sweden). Γνωρίζει Άριστα την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα (κάτοχος του
Cambridge Proficiency in English και Diplôme d’Etudes Supérieures de l’Institut
Français, αντίστοιχα).

Πλήρες Βιογραφικό