ΣΙΒΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΙΒΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, MSc,ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ CLINICAL PILATES

ABOUT