ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ταμίας και εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα

ABOUT

Φυσικοθεραπευτής με ειδίκευση στη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και εκπαιδευμένος στο Βελονισμό. Διαθέτει σημαντική ακαδημαϊκή δραστηριότητα ως υπεύθυνος για τη διοργάνωση και διεξαγωγή ολοκληρωμένου Bachelor πτυχίου από το πανεπιστήμιο του Coventry και της Ουαλίας. Είναι εκλεγμένος ταμίας της ΕΦΕΑ και ελεύθερος επαγγελματίας από το 2010 ασκώντας το βελονισμό σε μυοσκελετικά προβλήματα.