ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Ιατρικής ΕΚΠΑ

ABOUT

Υπεύθυνη ιατρός του Ιατρείου Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου
Πλήρες Βιογραφικό