ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική

Α’ Αναισθησιολογική κλινική – Ιατρείο Πόνου
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κε.Δι.Βι.Μ
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εργαστήριο Ανατομικής και Χειρουργικής Ανατομίας
Αρεταίειο Νοσ. – Ιατρείο Πόνου