ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

H Ελληνική Φυσικοθεραπευτική Εταιρεία Αλγολογίας είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΜΕΛΗ

Τακτικά µέλη της Εταιρείας γίνονται μόνο πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι φυσικοθεραπευτές που διαθέτουν αποδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του πόνου.
  • Οι φυσικοθεραπευτές που έχουν παρακολουθήσει το βασικό πρόγραμμα σπουδών της Εταιρείας, ως δόκιμα μέλη της.
  • Οι φυσικοθεραπευτές με ικανό συγγραφικό έργο στο αντικείμενο του πόνου δημοσιευμένο σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία.
  • Οι φυσικοθεραπευτές που έχουν πιστοποίηση ότι ολοκλήρωσαν το 1ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπευτών στο Βελονισμό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας.

Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπασμα του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της Ελληνικής Φυσικοθεραπευτικής Εταιρείας Αλγολογίας.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του καταστατικού σε μορφή .pdf, κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 
Καταστατικο EFEA PDF